Välkommen till Björkåsens Gårdsbutik

I Björkåsens bigård skördas smaklig skogs- och ängshonung från maj till september. Varje skede under säsongen har sina blommor som ger en honung präglad av just det skedet. I skogsbygder som dessa får vi en mindre skörd än den biodlare som har sina kupor bredvid till exempel ett rapsfält, men smaken är i gengäld desto rikare.