Odlingen

Från 2014 odlas endast potatis på Björkåsens åkrar. Giftfritt och utan konstgödsel. I år 2020 kör vi på med bondbönor, körsbärstomater och slanggurka dessutom. Och en gammal lantrågssort som blir två meter hög och ger en halm som är ypperlig till halmslöjd.

Historik:

Fram till och med 2013 odlade vi frilandsgrönsaker, som mest 80 sorter. Det som skrivits nedan får ändå stå kvar för dess poetiska lysters skull:

Miraklet när ett frö utvecklas till en grönsaksplanta är som en hälsning från en annan, fullkomligare värld. En tigerlilja i en tillsynes karg bergsskreva i morfars trädgård väckte mitt intresse för dylika underverk. Det är många år sedan nu och morfar visste vad han höll på med. Till sin magra bergstomt hade han släpat jord och gödsel och utan hans omsorg hade där inte vuxit annat än ogräs.
Blomkål "Romanescu" - ett sant underverk!
På Björkåsen har vi bättre förutsättningar. Åkern är full av prima odlingsjord och grannens kor har hjälpt oss med gödsel. Vi började odla frilandsgrönsaker 2008. Det var ända från början självklart för oss att odla i enlighet med naturen. Därför använder vi aldrig några former av gifter.